Tổng hợp video viết tặng tên từ A tới Z

From: Nhuận Đào Calligraphy 

To: Những người bạn thích viết tên riêng của mình

Bạn thân mến, 

Đằng sau mỗi cái tên riêng đều có 1 vài câu chuyện thú vị. Còn bạn thì sao? 

Mỗi cái tên là 1 phần của văn hóa, của lịch sử gia đình, niềm tin, mục tiêu và hơn thế nữa … 

… bạn tự hào về tên mình, sở hữu và sống với nó

Do đó, Nhuận tạo ra dự án Write Your Name – Viết Tặng Tên Riêng

… để giúp bạn thể hiện cá tính riêng, điều đặc biệt và câu chuyện thú vị đằng sau tên của bạn. 

Và đây là trang tổng hợp các tên riêng mà Nhuận đã viết, thống kê lại từ A tới Z. 

P/s:

Table of Contents

Comment